Айкидо Ёсинкан. Экзамен 19 мая 2012.Плейлист.
Экзамен. Айкидо Ёсинкан. Сей Ки Букан. Санкт-Петербург
Экзамен. Айкидо Ёсинкан. Сей Ки Букан. Санкт-Петербург
Экзамен. Айкидо Ёсинкан. Сей Ки Букан. Санкт-Петербург
Экзамен. Айкидо Ёсинкан. Сей Ки Букан. Санкт-Петербург, 2011 год
Айкидо. Экзамен 19 мая 2012. Фильм. Плейлист